ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จัดทำโครงการ “เรื่องเล่า...เรากับแม่
ตอน กล่อมด้วยรัก”

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ด้วยบทเพลงกล่อมเด็ก และนิทานต่าง ๆ และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการระดมทุน สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษามหาราชินี ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ. เด็ก) และได้จัดทำ สมุดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้คนไทยได้ชื่อชมในพระบารมี