สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือ